MENU

Aktualności

Pod przewodnictwem Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego odbyło się XXVII posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwały 1/2022 w sprawie rekomendacji dotyczącej przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”.

InVałbrzych sp. z o.o., jako operator Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o przyjęcie do Inkubatora.

Nabór zgłoszeń trwa od 01.08.2022 i będzie realizowany w trybie ciągłym, do czasu ogłoszenia o zakończeniu naboru przez InVałbrzych sp. z o.o. Ogłoszenie o zakończeniu naboru zostanie umieszczone na stronie www.inkubator.walbrzych.pl

Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy, wysoka inflacja, zmiany klimatyczne oraz demografia - to wyzwania, przed którymi stanęły polskie regiony. W środę 3 sierpnia rozmawiali o nich marszałkowie województw. W debacie zorganizowanej przez Kongres Obywatelski - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wzięli udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz marszałek województwa małopolskiego w latach 2002-2006 Janusz Sepioł. Moderatorem dyskusji był Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Jeszcze tylko do 12 sierpnia startupy, scaleupy oraz autorzy najlepszych pomysłów biznesowych mogą zgłaszać swój udział w festiwalu startupów Carpathian Startup Fest 2022, który 13-14 października odbędzie się w Rzeszowie lub okolicach Rzeszowa.

Do udziału w polsko-włoskiej misji gospodarczej zaprasza Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. W ramach misji przewidziane są konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne.

Włoscy przedsiębiorcy będą przebywać w Koninie 8 i 9 września. ARR gościć będzie przedstawicieli firm działających w branży odnawialnych źródeł energii w szczególności z zakresu transferu technologii w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów związanych z produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i zastosowaniem wodoru, a także z branż pokrewnych przemysłu jutra. – Głównym celem misji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii, a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej – czytamy w komunikacie.

Spośród zgłoszonych firm, 22 zostannie wybranych – jako półfinaliści – do Demo Day, czyli na publiczną prezentację swoich projektów. Jak dotąd wpłynęło 100 zgłoszeń. W tym roku tylko około 15 pochodzi z województwa podkarpackiego.

- Mamy nadzieję, że liczba zgłoszeń się podwoi – mówi Mariusz Bednarz, prezes RARR. - Potencjał jest olbrzymi, trzeba dobrych pomysłów i dobre prezentacje.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to branże uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowuje comiesięczne raporty z ich obecności w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim, identyfikującymi priorytetowe branże, były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) to dziedziny uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach ich monitoringu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracowuje comiesięczne raporty z obecności KIS-ów w internecie. Z czerwcowego raportu wynika, że najpopularniejszymi hasłami w języku polskim były: „OZE”, „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”.

Województwo warmińsko-mazurskie otrzyma blisko 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 na realizację programów regionalnych. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisali kontrakt programowy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do składania ofert na organizację, aranżację i obsługę posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 13-14 października 2022 r.

Następna strona